Gönderen Konu: MODA MİLLİYETÇİLİK (II)  (Okunma sayısı 375 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Habip Hamza Erdem

  • GÖZLEMCİ
  • KATILIMCI
  • *
  • İleti: 988
  • Puan: +35/-0
MODA MİLLİYETÇİLİK (II)
« : Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS »
MODA MİLLİYETÇİLİK (II)
   « ‘Ulusalcılık’ ya da ‘milliyetçilik’ sağcılara bırakılmayacak kadar önemli bir kavramdır.
Egemenlikçiliğe (souverainisme) dayanan bir ‘ulusalcılık’, ‘milliyetçiliğin hası’ olup, solcu olmak zorundadır. » demiştik.
İşte bu ‘egemenlikçilik’ nedir ne değildir diye bakarken, sağcısı solcusu olur mu olmaz mı konusuna da açıklık getirmek durumundayız.
Egemenliğin, birincil koşulu ‘Ulusal’ olmasıdır. Belli bir toprak parçası, vatan (patrie) üzerinde yaşayan insanların (halk- peuple) hem kendi ülkelerine (pays) sahip olmaları ve hem de kendi istençleriyle (irade-volonté) karar alabilmeleri demektir (1).
Çünkü ‘halk egemenliği’ sağlanamamış bir ülkeye ‘vatan’ denilemeyeceği gibi, o halkın bir ‘ulus’ (millet) oluşturduğundan da sözedilemez.
Buradaki ‘titiz’ ayrımlardan hareketle, farklı düzeylerdeki ‘egemenlik biçimleri’nin belli bir sıradüzen (hiyerarşi) içinde olmalarına karşın, biribirlerine ‘öncelik’ ya da ‘üstünlük’ sağlamadıkları ama tümünün bir ‘bütün’ oluşturması gerektiği de ayrıca belirtilmelidir.
Şimdi bu ‘kuramsal’ verilerden hareketle, bir ülke halkının nasıl göneneceği, ya da yine moda deyimle nasıl kalkınacağı ya da son-moda deyimle nasıl büyüyeceğine bakılabilir.
Sonuçta, tüm çabalar insanların gönencini artırmak için değil midir?
Para para para
Ayrıntısına girmeden, bir ülke halkının egemenliğinin kendi para ve maliye politikalarına egemen olmasıyla başlanabileceği söylenmelidir.
Zaten ekonomi politik bilimsel disiplini, ne yazık ki dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de, ekonomi politiğin ‘nesnesi’ ve ‘yöntemi’ bilinmeden, tam bir ‘gevezelik’ biçiminde yapılmaktadır (2).
O nedenle, öncelikle ‘ekonomi’de ‘liberal’ ve ‘neo-liberal’ denilen akımların kısa bir tarihçesini anımsatmak yararlı olabilir.
Klasik liberalizmin başlangıcı olarak ‘fizyokrasi’:
François Quesnay’nin adıyla anılan Fizyokrasi ekolüne göre, tüm zenginliklerin kaynağı ‘toprak’tır.
Ve ozanın dediği gibi;
“Ayın altında kağnılar gidiyordu.
Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
Toprak öyle bitip tükenmez,
dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman   
hiçbir menzile erişmiyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
 ufacık, kısacıktılar,
ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak
 ve topraktı.
Ve kadınlar (...) şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.”
   Bir başka deyişle, kadınlı erkekli ve çoluklu çocuklu olarak, tüm ülke halkı “harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi”, toprağını korumak üzere cepheye “onbeşlik şarapnel çeliği” taşımadıkça, o toprak ne ‘verimli’ ve  ne de ‘vatan’ olabilmektedir.
   Ancak ve ne var ki; Fizyokratların ‘siyasal sistemi’ toprak sahiplerinin ‘egemenliği’ne dayanmakta, üretici halkın geneline yaygınlaştırılmaktan uzak kalmaktadır.
   “Kamu maliyesi” tarafsız olup, Devlet, güvenlik, adalet, savunma ve diplomatik ilişkiler için harcama yapabilmekte ama ekonomiye ‘müdahale’ anlamına gelecek bir harcama yapamamaktadır.
   Birinci Dünya Savaşı’na değin, genel olarak, Devlet harcamaları da Gayrisafi Ulusal Hasıla’nın % 10-15’ini geçmeyip, bu miktar içinde de, ‘Yönetim giderleri’ ‘sosyal harcamalar’ın hep üzerinde seyredegeldi.
   Ne var ki, 1929 Büyük Bunalımı, onca kuramsal savlara karşın, ‘Devlet’in ekonomiye ‘bir ekonomik öge’ olarak girme zorunluluğunu dayattı.
   Böylece daha İkinci Dünya Savaşı’nın başında, ‘klasik liberalizm’ tamamen geçerliğini yitirecek ve ekonomi politikte bir ‘Devrim’ olarak Keynesçilik neredeyse yarım yüzyıl, ekonomik düşünceye egemen olacaktır.
   1944 yılında, 44 ülkeden 730 delegenin katılımıyla Bretton ormanlarında, dünya genelinde geçerli olmak üzere, ABD Doları’na dayalı bir ‘para sistemi’ kuruldu.
   Dünya Bankası ya da IMF’nin de o arada kurulmasının ötesinde, bu yeni sistemin belirgin özelliği ‘spekülatif sermaye hareketleri’ne engel olmaktı.
   Böylece her ülke kendi ‘ulusal para politikası’nı uygulayabilecek ve kendi halkının kalkınma ve büyümesini sağlayabilecekti.
   Nitekim, Türkiye’de Demokrat Parti’nin sağladığı ileri sürülen ‘kalkınma hamlesi’ de bu ortamda gerçekleştirilebilmiştir.
   1957 yılında, yeni bir ‘Avro-Dolar’ dalgasının ortaya çıktığını görüyoruz.
Yakından bakıldığında, ABD’nin altına bağlı olmasına karşın basıp tüm dünyaya yaydığı Dolarların, Londra’nın City mahallesinde, hem de İngiliz hükûmeti’nin denetimi dışında, bir ‘paralel para sistemi’ni  doğurduğu görülecektir (offshore).
1958-1963 yılları arasında City Bankerlerinin elindeki dolarlar 4 kat artacaktır.
Bu gelişmeler sonunda, eğer ABD doları altına karşı bağımlılığına devam edecek olursa ABD’nin ‘iflas’ edeceği gibi bir durum sözkonusu olabilecekti. Tam da bu nedenle, ABD, Ağustos 1971 tarihinde, tek taraflı olarak Dolar’ın altına bağımlılığına son verdi.
Uluslararsı döviz kurları da böylece ‘dalgalı’ olmaya yöneldi.
Aynı yıllarda Petrol üreticisi ülkelerin ‘Petro-Dolar’ları da dünya piyasasına çıkınca, ‘finans spekülasyonu’ artık denetim dışına çıkacaktı.
Bu para bolluğu, kredi olarak kullanıldığı ülkelerde artık yavaş yavaş ‘üretken olmayan yatırımlar’a yönelmeye ve o arada durdurulamaz enflasyonlara yol açacaktı.
1950-73 arasında, Dünya gayrisafi hasılasına oranla dışsatımların oranı % 5,5’tan % 10,5’a ve 1998 yılında ise % 17,2’ye yükseldi.
Böylece 1980’lerde ‘İhracata Dayalı Büyüme’ diye bir ‘moda’ya uymak zorunluluğu doğuyordu.
Bir yandan, maliye ve bütçe politikalarıyla ekonomide ‘istikrarlı büyüme’yi öneren Keynesyen görüş geçerliliğini yitirirken, öte yandan Milton Friedman’ın 1950’lerden buyana geliştirdiği ‘paracı’ (monétariste) politikalar revaca binecekti. (3)
Gerçekten de, Temmuz 1979 tarihinde, Tokyo’da yapılan G5 (O günlerde 5 idi) zirvesinde, ücretleri ve sendikal faaliyetleri kısıtlamayı, yani ‘talep’i kısıp ‘arz’ı böylece artırmak kararlaştırılacaktı. Keynezyen politikalara bir ‘darbe’ de böylece inecekti.
ABD Merkze Bankası FED faizleri artıracak (Eylül 1979) ve para basmayı azaltacaktı.
ABD para basmayı kısacaktı, ama para bu, yeni bir ‘para yaratma’ yolunu da bulmayacak değildi.
İşte günümüzde sağda solda ‘balon’lar biçiminde ortaya çıkan bu ‘yeni mekanizma’ (mekanizmalar demek daha uygun olabilir), özel ticari bankaların, ‘mevdauta dayanmayan’ kredi mekanizmalarından başkası değildi.
Ekonomi politikte ‘mevduat kredi yaratır’ sözü, bu kez ‘kredi mevdaut yaratır’ biçimini alacaktı.
Şimdi sözü uzatmadan bu yazıyı sonlandırabiliriz.
Şu günlerde, özellikle Türkiye’de, ‘sıcak para’ bulunamayacağı için ‘kriz’ler doğacağını ileri sürenler ile bütçeden kuruş harcamadan ‘böyyük yatırımlar’ yapanlara övgü dizenlere denilebilir ki, hiç gereği yokken İstanbul’a kanal açıp Neptün ya da Mars’ın en büyük hava alanını yapmaya ‘zorunlu’ olanlar, tassarrufların sıfır olduğu Türkiye’de, bu yolla hem böyyük bir ‘mevduat’ yaratmış gibi olmakta ve hem de ‘sıcak para’ya gereksinim duymadan ‘kriz’leri atlatmış olmaktadırlar.
Ancak, 80 milyonluk Türkiye halkının yirmi-otuz ve hatta elli yıllık geleceğini şimdiden yemektedirler.
Bunlara hâlâ ‘yerli ve millî’ diyebilmek içinse, Türkiye’deki sözde ekonomistler ile vatan haini yöneticilerle aynı safta yeralmış olmak gerekmektedir.
Çözüm nedir sorusuna yanıt vermeden önce bir ‘durum saptaması’ yapalım dedik ve ‘bilimsel’ bir ‘Millî Ekonomi Programı’nın nasıl olması gerektiği konusuna da ardından değinmeyi düşündük.
Bakalım yararı olacak mı?
Umarım ‘ben ne deyirem tamburam ne çalir?’ konumuna düşmüş olmayız.
Habip Hamza Erdem
(1)   Sık sık, kimi terimlerin Fransızca açıklaması, bilgiçlik olsun diye değil, ama kullanılan sözcüğün evrensel anlamına gönderme yapmak içindir. Örneğin vatan (patrie) ile yurt (pays) arasındaki ayırımı dikkate almak içindir. Öyle, bana göre demek yetmediği gibi, ‘bizim oralarda’ böyledir demek de yetmemektedir.
(2)   Türkiye’de, İstanbul’a dünyanın en büyük havaalanı yapılmasında bir ‘sakınca’ görmeyen tüm ‘ekonomi diploması’ sahiplerine restim olsun, ya diplomalarını yaksınlar ya da gidip herhangi bir sucuk fabrikasına ‘muhasebe elemenı’ olarak yazılsınlar. Ve tümüne birden yazıklar olsun!
(3)   Friedman’a göre ekonomilerde bir ‘doğal işsizlik” olabilmekte ve enflasyon da ‘bağımsız’ Merkez Bankaları’nın para miktarını ayarlamalarına bağlı bulunmaktadır.


 

Son İletiler/Konular

Ynt: Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 1-2-3 Tamamı 9 cilttir. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 11, 2017, 01:04:46 ÖS]


TÜRK KÖYLÜSÜ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ağustos 11, 2017, 12:31:53 ÖÖ]


Hayvan yeminde GDO onayı-Konya Şeker 'GDO yok' dedi ceza aldı. Artık GDO serbest Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 04:32:52 ÖS]


Ynt: ŞOK, ŞOK, ŞOK... YÖK'ten, Güzel sanatlar kapatılıyor genelgesi. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 03:41:47 ÖS]


BÜYÜKERŞEN’E KİM SALDIRDI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 30, 2017, 03:13:52 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 28, 2017, 08:42:38 ÖS]


HÖKÜMET Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 21, 2017, 02:07:12 ÖS]


15 TEMMUZ’UN SİYASÎ AYAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 17, 2017, 03:55:43 ÖS]


III.ABDÜLHAMİT’İN AJANDASI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 08, 2017, 06:53:43 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 06, 2017, 07:48:37 ÖS]


HZ ÖMER’İN DEVESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 04, 2017, 12:53:44 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 03, 2017, 05:41:02 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 29, 2017, 07:05:44 ÖÖ]


AB'DE SONA DOGRU Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 28, 2017, 09:42:54 ÖÖ]


DİYALEKTİĞİN D’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 24, 2017, 04:51:55 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 23, 2017, 07:03:20 ÖÖ]


DOĞU PERİNÇEK’E Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 19, 2017, 12:53:46 ÖS]


NATO MERMER Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 17, 2017, 02:16:07 ÖÖ]


ERDEMİR Vakfı yöneticilerine dava açıldı. Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 16, 2017, 12:46:14 ÖÖ]


MEŞRUİYET’İN M’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 14, 2017, 02:11:14 ÖÖ]


Yargıtay, Erdemir Vakfı’nın üye ve emeklilerinden yapılan kesintilerin hırsızlık Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 13, 2017, 01:31:47 ÖS]


Sanki Katar, Türkiye’yi topun ağzına koymak için seçilmiş, elinden geleni... Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 07, 2017, 02:09:43 ÖS]


KATAR-MATAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 07, 2017, 12:55:03 ÖS]


III.ABDULHAMİT’İN 18 BRUMERİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 29, 2017, 04:40:02 ÖÖ]


Şehit polisin arkadaşının kolunda dikkat çeken ayet. Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:22:49 ÖÖ]


Michael Flynn'ın, lobicilik karşılığında aldığı Yarım Milyon Dolar ... Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:14:25 ÖÖ]


Erdoğangiller’e hediye edilen, 25 milyon dolarlık petrol tankeri, Malta Dosyalar Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:09:04 ÖÖ]


Pazarlama Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 18, 2017, 03:15:10 ÖS]


İT BAYTARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 12, 2017, 06:02:53 ÖÖ]


Paylaşımcılık Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 08, 2017, 02:16:36 ÖS]


AKP’nin yediği haltların sorulularına kim bunların hesabını soracak? Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 29, 2017, 02:08:50 ÖS]


MAL MEYDANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 04:11:12 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 05:16:11 ÖÖ]


ERDOĞAN’I VURACAKLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 24, 2017, 11:38:11 ÖS]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 24, 2017, 06:29:04 ÖÖ]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 24, 2017, 12:09:35 ÖÖ]


Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 23, 2017, 04:58:35 ÖS]


DUR BAKALIM N’OLCEK ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 20, 2017, 02:12:21 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 18, 2017, 07:13:24 ÖÖ]


HAYIRLI OLSUN ! Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 17, 2017, 05:36:37 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 14, 2017, 05:04:59 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 12, 2017, 07:25:38 ÖS]


AÇIK MEKTUP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 10, 2017, 05:16:36 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Nisan 08, 2017, 07:54:54 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 08, 2017, 03:37:34 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ]


PARLAMENTARİZMİN P’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 01, 2017, 05:23:41 ÖS]


DEVLET ULUSA KARŞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ]


URKUN Kirgizistandan bir ses Gönderen: PLMPLM
[Mart 27, 2017, 05:45:34 ÖÖ]


PISIRIKLIK FELSEFESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 21, 2017, 03:31:55 ÖÖ]


TRUMP ÖĞRETİSİ ve YENİ DÜNYA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 19, 2017, 08:44:03 ÖS]


DESTİCİ’NİN TESTİSİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 16, 2017, 05:07:50 ÖÖ]


Başkaldırma ve Yarışma Gönderen: PLMPLM
[Mart 14, 2017, 11:43:46 ÖS]


SON ABDÜLHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 13, 2017, 12:59:22 ÖS]


HOLLANDA-MOLLANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 12, 2017, 05:33:20 ÖÖ]


KATİL KUMA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 08, 2017, 07:33:26 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 05, 2017, 07:07:15 ÖS]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 07:40:35 ÖS]


N’OLACAK ŞU IRAK’IN HALİ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 02:17:40 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 02, 2017, 05:20:46 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 28, 2017, 11:56:51 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 24, 2017, 01:01:36 ÖÖ]


NEDEN DEĞİL, ‘NASIL’ BİR HAYIR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 22, 2017, 01:07:56 ÖÖ]


KRİZİN K’SI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 20, 2017, 12:39:51 ÖÖ]


KRİZİN K’SI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 18, 2017, 03:13:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 11:50:31 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 02:43:04 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 01:14:00 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 04:59:09 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 12:42:46 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 15, 2017, 01:41:35 ÖS]


Ynt: Söz Bakımından, Allah dan daha Doğru Kim Vardır? Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:27:26 ÖS]


Ynt: ABDULHAMİT SEVDASI (III) Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:09:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:59:25 ÖS]


Ynt: FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 02:37:37 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:49:12 ÖÖ]


BÜYÜTME POLİTİKALARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 09, 2017, 01:51:07 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Şubat 08, 2017, 11:03:36 ÖS]


BOYKOT MU DEDİNİZ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 08, 2017, 04:36:37 ÖS]


ROMANYA’DA NELER OLUYOR ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 07, 2017, 03:07:57 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 06, 2017, 02:43:22 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 04, 2017, 03:37:54 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 09:11:32 ÖS]


SIC SEMPER TYRANNIS Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 02:16:28 ÖÖ]


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 01, 2017, 01:40:59 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 10:00:19 ÖS]


TÜRKİYE’YE BABALIK MI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 12:57:01 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 26, 2017, 04:12:44 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 26, 2017, 03:20:16 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 25, 2017, 05:53:17 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Ocak 25, 2017, 02:27:35 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 07:39:39 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 01:22:30 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 23, 2017, 03:40:40 ÖS]


Ynt: Karlovy Vary sehri 98 yildir reklamini « Mustafa Kemal Ataturk »’le yapiyor. Gönderen: PLMPLM
[Ocak 22, 2017, 08:53:36 ÖS]


FELSEFENİN F’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 22, 2017, 06:42:12 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 21, 2017, 12:12:10 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 20, 2017, 05:36:33 ÖÖ]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: levo57
[Ocak 19, 2017, 05:44:08 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 18, 2017, 10:15:36 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 11:45:56 ÖS]


18 MADDELİK YENİ ANAYASA TASLAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 04:06:59 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VIII) Kültürel Antroploji ‘Evrimcilik’ düşüncesine karşı çık Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 14, 2017, 12:45:12 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 11:29:35 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 01:51:44 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 11, 2017, 12:14:25 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 10, 2017, 06:05:33 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 09, 2017, 11:17:27 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 08, 2017, 10:49:34 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 07, 2017, 12:19:03 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 06, 2017, 02:40:39 ÖÖ]


MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 05, 2017, 12:28:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 03, 2017, 01:58:11 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 02, 2017, 01:49:38 ÖS]


"Sokma akıl, dokuz adım gider" Gönderen: PLMPLM
[Ocak 02, 2017, 04:48:06 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 01, 2017, 04:27:12 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 31, 2016, 02:41:29 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 30, 2016, 01:24:31 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 09:33:32 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 03:00:50 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 27, 2016, 01:35:17 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XIX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 26, 2016, 02:20:36 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 25, 2016, 02:47:09 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 24, 2016, 12:33:18 ÖÖ]