Gönderen Konu: AB'DE SONA DOGRU  (Okunma sayısı 139 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Habip Hamza Erdem

  • GÖZLEMCİ
  • KATILIMCI
  • *
  • İleti: 988
  • Puan: +35/-0
AB'DE SONA DOGRU
« : Haziran 28, 2017, 09:42:54 ÖÖ »
AB’de Sona Doğru…
80’li yılların başı idi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden bir prof (Adı Süleyman’dı) ve bir doçent dr (Adı İbrahim’di), inan olsun, ikisinin de soyadlarını unuttum.

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) diyen araştırma görevlisini azarlıyorlardı :

AT efendim AT.

Yani (Avrupa Topluluğu).

Aradan bir 17 yıl geçti, Lizbon Sözleşmesiyle AT, « sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve en büyük toplumsal kaynaşmayı, dünyanın en dinamik ve yarışmacı (rekabetçi) ekonomisiyle başarmayı »  stratejik bir hedef olarak belirledi.

Bu stratejistler öyle sıradan ya da ‘değeri kendinden menkul’  Strateji Ensitüsü üyeleri değil, Marcel Gauchet gibi ‘saygın solcu ve Jürgen Habermas gibi ‘saygın sağcı’( !), hatırı sayılır düşünürlerin beğenisini kazanmış ‘Avrupalı Stratejistler’ idiler.

Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde ‘Uluslarüstü demokratik yönetim’ (gouvernance démocratique supranationale)’e geçiliyor ve Devlet Baba (Etat-Providence) ya da kimi zaman denildiği gibi Gönenç Devleti (Welfare State) artık dünya geneli için tasarlanıyordu.

Devlet-Uluslar’a gerek kalmayacaktı.

Hem NATO ‘konsept’ değiştirecek ve hem de bir Avrupa Ordusu kurulacaktı.

Öyle ki, kimilerinin anlamsız bir deyişle ‘Soğuk Savaşın Sonu’ dedikleri, ama özünde Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı’nın sonu demek olan, 1990’lardan sonra, yani 1992 yılında, Almanya ve Fransa başta olmak üzere bugün 14 Devlet’in katılımıyla bir ‘Askerî Güç’ yaratılması kararlaştırılıyordu.

Geçerken anımsatmakta yarar olabilir; ‘soğuk savaş’ı önce ‘yumuşama’ ve sonra da ‘yöneşim’ (convergence) dönemleri izlemiştir.

Zaten ‘Sovyetler Birliği’nin yıkılması da  bu ‘yöneşim’ sürecinin sonucunda gelmiştir.

Kapitalizme yönele yönele yeniden kurulma (perestroyka) aşamasına geçilmiştir.

Elliyüzaltmışbin Bir...

Çaresi yok yineleyeceğim.

Avrupa Birliği ya da genel olarak Batı dillerinde, ‘Devlet’ yerine çoğunlukla ‘Ulus’ (nation) terimi  kullanılmakta olup, bu terim Türkçe’ye ya ‘Ülke’ ya da ‘Ulus Devlet’ diye çevrilir.

Oysa, kullanıldığı biçimiyle, bu terimin ‘Ulus’la uzaktan yakından bir ilişiği yoktur.

Tam tersine, sözkonusu ülke halklarının da karşı oldukları, ama yine de ‘seçmek’ zorunda kaldıkları, uluslararası stratejist ya da uluslarüstü bürokratların egemen olduğu bir ‘Devlet’tir sözkonusu edilen.

O nedenle, bu devletlerin yöneticileri, ‘Siyasal Sınıf’ yani ‘Classe Politique’ diye çağrılırlar.

Başında, önünde ya da arkasında ‘sağcı, solcu, merkez’ gibi tamlamalar olsa da, onlar hep birbirlerini tamamlamaktadırlar.

Bir başka abartılı nokta da, onların ‘seçim’lerinin çook ‘demokratik’ olduğu söylentisidir.

Bizim yarı-aydın, boş entetellektüellerimizin ballandıra ballandıra anlattıkları ‘Batı Demokrasisi’ de o’dur.

Oysa, diyelim Türkiye’dekine oranla,  onların çook ‘ileri’ oldukları yönler olduğu gibi, kavram olarak ‘demokrasi’den ‘çook uzak’ olduğu yönleri de vardır.

Konuyu dağıtmadan, ‘nation’ terimine dönülecek olursa, bunun kişinin ‘keyf’ine göre, ‘ülke’, ‘ulus’, ‘ulus devlet’ diye çavrilmesi ‘baştan aşağı’ yanlıştır.

En kapsayıcı terim ‘Devlet’ olup, sözgelimi Avrupa Ordusu’nun çekirdeğini oluşturan ‘devlet’ler de, Almanya, Belçika, İspanya, Fransa ve Luxembourg Devletleridir.

Parantezi kaparken, Luxembourg’un neresi ‘ülke’, neyi ‘ulus’ ve ne kadarı Devlet’tir diye sorup, ilgilileri az da olsa ‘düşünme’ye çağırabiliriz.

Anayasal Yurtseverlik ve Yurttaşlık!

Yukarıda Habermas’ı ‘saygın sağcı’ diye nitelendirirken, onun yine Türkçeye yanlış bir biçimde ‘Anayasal Yurttaşlık’ diye çevrilen ‘Anayasal Yurtseverlik’ (patriotisme constitutionnel) kavramına gönderme yapmak istedik.

Habermas, bu kavramla ‘yurtseverliği’ Devlet-Ulus’tan koparmayı tasarlamaktadır.

Bir Alman’ın ‘Alman olmakla övünebilmesi’ için, nazizmi yerebilmesi ve ‘demokratik kurumları’nı öne çıkarması gerekmektedir.

Nazizm ki, bu bakışa göre, ‘Devlet-Ulus’un yüceltilmesi sonucu doğmuştur.

Nazizm denildiğinde ilk akla gelen de ‘soykırım’ değil midir?

Her ne kadar (Raul Hilberg, Christopher Browning, Hans Mommsen, Martin Broszat, Zygmunt Bauman gibi) ‘işlevselci’ tarihçiler, Yahudi Soykırımı’nın, savaşın zorunluklarından doğduğunu ileri sürüyorlarsa da, (Andreas Hillgruber, Karl Dietrich Bracher, Klaus Hildebrand, Eberhard Jäckel, Richard Breitman, Lucy Dawidowicz gibi) ‘yönelmişlikçi’ (intentionnaliste) tarihçiler de, soykırımın ‘kasıtlı’ olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Jürgen Habermas da ‘kasıtçı’ları destekleyenler arasındadır.

İşte, gerek Avrupa ve gerekse Avrupalıyı taklitten öteye gidemeyen Türk entellektüellerinin solculuğu, ve bu bağlamda sahte-solculuğu bu kaynaktan beslenmektedir.

Ulusalcılık da, Devlet-Ulusu yücelttiği oranda ‘gerici, faşist, nazi’ ve dolayısıyla ‘sağcı’ bir düşünce akımı olmaktadır.

Oysa, bize göre sağcılık, din ve imanla ilgili olmaktan ayrı olarak, Habermas türü ‘kültürel azınlıklar’ı yurttaşlığın önüne koymaktan başkası değildir.

Anayasal ya da değil, bir ‘yurt’ belirlenmişse ve daha doğrusu bir coğrafya belli bir halk tarafından yurt olarak ‘bellenmişse’ orada öncelik ‘yurttaşlık’tadır.

Demokrasi ve hele uluslarüstü stratejistlerin biçtiği ‘Avrupa Demokrasisi’ sonradan gelebilir.

Gelmese de olabilir; çünkü ‘Doğrudan demokrasi’ İsviçre’deki gibi değil de ‘pastoral’ olabilir.

Kaldı ki, İsviçre’nin Avrupa Birliği’ne girmeyişinde o ‘doğrudan demokrasi’nin payının gözardı edilmemesi gerekmektedir.

Birliği birlik yapan ekonomi midir?

Yukarıda adı geçen ve geçmeyen ‘İktisat Fakültesi’ öğretim üyeleri, AET’nin ‘ekonomi’sini atıp AT olmasıyla, ‘yurttaşlık’larının gidici olacağına bile seviniyorlardı.

Şimdilerde, AT’tan da geri dönülüyor olmasıyla, AT’tan küçük olan her ne ise, adını siz söyleyin, onların yurttaşlıklarına kavuşacaklarına da biz sevinebiliriz.

Gerçekten de, bu Avrupa Birliği ‘sevdalıları’nın ‘Devlet-Ulus’ları kaldırıp, bir ‘Avrupa Yurttaşlığı’ yaratma stratejisinin uygulanabilmesi için, önce ‘maddi temel’i oluşturmaları gerekiyordu.

Bu da Avrupa Para Birimiyle taçlandırılmış oldu: Euro

Ardından Avrupa Merkez Bankası da kurulacaktı, vb ve vb’ler.

Ancak 2008 Bunalımı, dünya ekonomisini öyle bir vurdu ki, bugün bile Euro Bölgesi ekonomilerinden hiçbiri, Yurtiçi Hasılalarında 2007 düzeylerini tutturamaz oldular.

Geçerken anımsatmakta yarar olabilir: Bunalım ve ‘bilinçli borçlandırma’ sonucu AB üyesi Yunanistan’da Euro’dan ‘çıkma’ niyetleri dillendirilir oldu.

Seçimle gelmiş bir hükûmetin ekonomi bakanı, üstüne üstlük, salt ekonomik alandaki konuları ayrı bir ‘halkoylaması’na sunduğu halde, Fransa’nın seçilmemiş bir bakan eskisi Bernard Kouchner tarafından ve hem de kendi uzmanlık alanı olmadığı halde, “Yunanistan’da Bakan olmakla birşey olmaz, bu herif haddini bilecek” diyebilmiştir.

Sağ ya da sol demeden, her hükûmete ‘Dış İşleri Bakanı’ olabilen, bu bakan eskisinin, Fransa’da kullandığı özel arabasıyla trafik kurallarını çiğnediği gibi, uluslararası ilişkilerde de diplomatik ilişkileri çiğneyerek Türkiye’deki yıkıcı Kürt hareketini desteklediği bilinmektedir.

Salt bu iki somut örnek bile, Avrupa’da bir ‘Politik Sınıf’ın varlığını kanıtlamaya yeter.

Ve ‘Ekonomi’, sözkonusu ‘politik sınıf’ ve çoğu kez onların ‘uluslarüstü’ bürokratik görevler üstlenmesi sonucu, ‘kendi kurallarına’ göre işlemez konuma düşürülmektedir.

Özünde burjuvaların çıkarlarını kollamaya yönelik ‘ilke’ler arayan ‘klasik ekonomi politik’, gelinen aşamada, kraldan çok kralcı denilebilecek, yeni tür ‘uluslarüstü bürokratik stratejistler’ elinde, ne ulus, ne ülke ne devlet tanımaz, ama daha önemlisi ne de ‘ekonomi’nin tanımadığı ‘kararlar’ konumuna getirilmiştir.

Ekonominin zıvanası!

Kimi zaman televizyonlarda izlediğimiz, iktisat profesörlerinin, hâlâ FED faizi yükselttiği için dünya ekonomisinin canlanacağını söylemeleri, AT’tan küçük ne ise onları anımsatmaktadır.

Oysa ekonomi politik, dünya ekonomisinin canlanabilmesi için yenileri yapılsın diye eskilerin yıkılması ve bu yıkımın,  tank ve topla yapılması zorunluluğunu söylemektedir.

AB ya da Euro bölgesinde, tank ve topla yıkım aşamasına gelinceye değin ise buralarda tank ve top (ya da füze-müze her ne ise o) üretimine yönelinmesini gerektirmektedir.

Muğlak bir tanım olan ‘üretim ekonomisi’ ise, neyin ne zaman nerede ne ile ve kim için olmak üzere, gelişigüzel bir adlandırmayla ‘üçnbirzvebirk’ politikalarıyla, ya da kısaca ‘plan’la sürdürülebilecek bir ekonomidir.

Demek ki, hiçbir uluslarüstü ekonomist-stratejistin aklına gelmeyen ve ekonomiyi zıvanasına oturtan ‘ekonomik planlama’dan başkası değildir.

Brüksel’de oturup, Hakkari’deki çobanın ‘akıllı telefon’a gereksinmesi olup olmadığını planlamak da denilebilir.

Ne ki, birincisi ‘ulusal’ ikincisi ‘uluslarüstü’ bir planlama olmaktadır.

Borçlanma mı borçlandırma mı?

ABD’nin ikinci başkanı John Adams, “ Bir ülkeyi fethetmek ya da köleleştirmenin iki yolu var, demektedir, biri silah  diğeri borçlandırma”.

Söylenilen bu sözün ikinci bölümünün birinci bölümüne baskın gelmesi için demek ki tam iki yüzyıl geçmesi gerekiyormuş.

Ve bugün ülkelerin borçlanmasından çok ‘borçlandırılma’ları sözkonusudur.

Tam da bu nedenle, 2000’li yıllarda 10 Milyar dolar için IMF kapılarını aşındıran Türkiye gibi bir ülkede, bu rakam, şimdilerde, sıradan bir ‘net hata ve noksan’ kalemi konumuna düşmüş bulunmaktadır.

AB içinde bu borçlandırma süreci Yunanistan başta olmak üzere, sırasıyla İspanya, Portekiz ve İtalya’da daha büyük olumsuzlukların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Almanya Euro bölgesi ortalamasının iki katı oranında bir gönenç artışı yaşarken, İtalya 1999 yılı düzeyini tutturamamıştır.

Bugün AB ülkelerinde 50 milyona yakın işsiz bulunmakta olup, bu bir yandan toplumsal işbölümündeki ‘usdışılık’a işaret ederken, öte yandan kaynakların verimsiz kullanımına yolaçmaktadır.

Bütün bu gelişmeler karşısında ise, ‘ekonomi politik’in dili tutulmaktadır.

Doğru yanıt ancak soru doğruysa alınabilir...

Şimdi İstanbul Üniversitesi’nin ‘İktisat Fakültesi’ öğretim üyelerine, nasıl olmuş da Euro bölgesi ekonomileri içinde, onca uyum ve onca yeniden yapılandırıcı karar ve kurallar konulduğu halde, Almanya AB ortalamasının iki katı ‘göneç artışı’ yaratabilmiştir sorusu sorulabilir.

Hemen sağda solda esneklik ya da sertlik eğilimlerine bakılmasa da olur.

Yanıtın ‘esneklik ve sertlik’ kısımlarını bu ‘ekonomistler’e bırakarak şu söylenebilir:

Almanya diğer ‘Devlet’lere oranla ‘iki kat fazla ulusal politikalar’ uygulamışdır da ondan...

Eğer bu yanıt doğru ise, AB ülkeleri içinde bu gerçeğin ayırdında olan ülkeler yavaş yavaş ‘ulusal politikalar’a yönelecekler demektir.

Ve bu yönelim AB’yi, gün gelecek ‘zorla’ birarada tutmanın zor olacağı günlere taşıyacaktır.

İşte, ister AB’nin ‘dağılma süreci’ denilsin, ister AT’tan düşmenin ‘ekonomi politik’teki anlamı denilsin, yaşanmakta olan süreç budur.

Çok daha bilimsel olarak şöyle de formüle edilebilir:

 “Kim ki kendi eşeğine binmekten vazgeçip, elin atına binerse, varacağı yere varmadan düşer”

Habip Hamza ERDEM – 03 Ocak 2016


 

Son İletiler/Konular

Ynt: Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Cilt 1-2-3 Tamamı 9 cilttir. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 11, 2017, 01:04:46 ÖS]


TÜRK KÖYLÜSÜ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ağustos 11, 2017, 12:31:53 ÖÖ]


Hayvan yeminde GDO onayı-Konya Şeker 'GDO yok' dedi ceza aldı. Artık GDO serbest Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 04:32:52 ÖS]


Ynt: ŞOK, ŞOK, ŞOK... YÖK'ten, Güzel sanatlar kapatılıyor genelgesi. Gönderen: ahmetdursun
[Ağustos 03, 2017, 03:41:47 ÖS]


BÜYÜKERŞEN’E KİM SALDIRDI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 30, 2017, 03:13:52 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 28, 2017, 08:42:38 ÖS]


HÖKÜMET Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 21, 2017, 02:07:12 ÖS]


15 TEMMUZ’UN SİYASÎ AYAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 17, 2017, 03:55:43 ÖS]


III.ABDÜLHAMİT’İN AJANDASI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 08, 2017, 06:53:43 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 06, 2017, 07:48:37 ÖS]


HZ ÖMER’İN DEVESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Temmuz 04, 2017, 12:53:44 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Temmuz 03, 2017, 05:41:02 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 29, 2017, 07:05:44 ÖÖ]


AB'DE SONA DOGRU Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 28, 2017, 09:42:54 ÖÖ]


DİYALEKTİĞİN D’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 24, 2017, 04:51:55 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Haziran 23, 2017, 07:03:20 ÖÖ]


DOĞU PERİNÇEK’E Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 19, 2017, 12:53:46 ÖS]


NATO MERMER Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 17, 2017, 02:16:07 ÖÖ]


ERDEMİR Vakfı yöneticilerine dava açıldı. Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 16, 2017, 12:46:14 ÖÖ]


MEŞRUİYET’İN M’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 14, 2017, 02:11:14 ÖÖ]


Yargıtay, Erdemir Vakfı’nın üye ve emeklilerinden yapılan kesintilerin hırsızlık Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 13, 2017, 01:31:47 ÖS]


Sanki Katar, Türkiye’yi topun ağzına koymak için seçilmiş, elinden geleni... Gönderen: ahmetdursun
[Haziran 07, 2017, 02:09:43 ÖS]


KATAR-MATAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Haziran 07, 2017, 12:55:03 ÖS]


III.ABDULHAMİT’İN 18 BRUMERİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 29, 2017, 04:40:02 ÖÖ]


Şehit polisin arkadaşının kolunda dikkat çeken ayet. Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:22:49 ÖÖ]


Michael Flynn'ın, lobicilik karşılığında aldığı Yarım Milyon Dolar ... Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:14:25 ÖÖ]


Erdoğangiller’e hediye edilen, 25 milyon dolarlık petrol tankeri, Malta Dosyalar Gönderen: ahmetdursun
[Mayıs 28, 2017, 01:09:04 ÖÖ]


Pazarlama Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 18, 2017, 03:15:10 ÖS]


İT BAYTARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mayıs 12, 2017, 06:02:53 ÖÖ]


Paylaşımcılık Gönderen: PLMPLM
[Mayıs 08, 2017, 02:16:36 ÖS]


AKP’nin yediği haltların sorulularına kim bunların hesabını soracak? Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 29, 2017, 02:08:50 ÖS]


MAL MEYDANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 04:11:12 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 26, 2017, 05:16:11 ÖÖ]


ERDOĞAN’I VURACAKLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 24, 2017, 11:38:11 ÖS]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 24, 2017, 06:29:04 ÖÖ]


Ynt: Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: ahmetdursun
[Nisan 24, 2017, 12:09:35 ÖÖ]


Sait Başer ile Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine Söyleşi Gönderen: PLMPLM
[Nisan 23, 2017, 04:58:35 ÖS]


DUR BAKALIM N’OLCEK ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 20, 2017, 02:12:21 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 18, 2017, 07:13:24 ÖÖ]


HAYIRLI OLSUN ! Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 17, 2017, 05:36:37 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 14, 2017, 05:04:59 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 12, 2017, 07:25:38 ÖS]


AÇIK MEKTUP Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 10, 2017, 05:16:36 ÖS]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Nisan 08, 2017, 07:54:54 ÖS]


DEVLET ULUS’A KARŞI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 08, 2017, 03:37:34 ÖÖ]


DEVLET ULUS’A KARŞI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 04, 2017, 02:41:12 ÖÖ]


PARLAMENTARİZMİN P’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Nisan 01, 2017, 05:23:41 ÖS]


DEVLET ULUSA KARŞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 30, 2017, 11:15:00 ÖÖ]


URKUN Kirgizistandan bir ses Gönderen: PLMPLM
[Mart 27, 2017, 05:45:34 ÖÖ]


PISIRIKLIK FELSEFESİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 21, 2017, 03:31:55 ÖÖ]


TRUMP ÖĞRETİSİ ve YENİ DÜNYA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 19, 2017, 08:44:03 ÖS]


DESTİCİ’NİN TESTİSİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 16, 2017, 05:07:50 ÖÖ]


Başkaldırma ve Yarışma Gönderen: PLMPLM
[Mart 14, 2017, 11:43:46 ÖS]


SON ABDÜLHAMİT Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 13, 2017, 12:59:22 ÖS]


HOLLANDA-MOLLANDA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 12, 2017, 05:33:20 ÖÖ]


KATİL KUMA Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 08, 2017, 07:33:26 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 05, 2017, 07:07:15 ÖS]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 07:40:35 ÖS]


N’OLACAK ŞU IRAK’IN HALİ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 04, 2017, 02:17:40 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Mart 02, 2017, 05:20:46 ÖÖ]


ULUSAL ÖZGÜRLÜK VE ADALET PROGRAMI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 28, 2017, 11:56:51 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 27, 2017, 11:54:46 ÖS]


MODA MİLLİYETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 24, 2017, 01:01:36 ÖÖ]


NEDEN DEĞİL, ‘NASIL’ BİR HAYIR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 22, 2017, 01:07:56 ÖÖ]


KRİZİN K’SI (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 20, 2017, 12:39:51 ÖÖ]


KRİZİN K’SI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 18, 2017, 03:13:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 11:50:31 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 02:43:04 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 17, 2017, 01:14:00 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 04:59:09 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 16, 2017, 12:42:46 ÖÖ]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 15, 2017, 01:41:35 ÖS]


Ynt: Söz Bakımından, Allah dan daha Doğru Kim Vardır? Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:27:26 ÖS]


Ynt: ABDULHAMİT SEVDASI (III) Gönderen: tolonbey
[Şubat 14, 2017, 08:09:46 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:59:25 ÖS]


Ynt: FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 02:37:37 ÖS]


FRANSA’DA BAŞKANLIK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 14, 2017, 06:49:12 ÖÖ]


BÜYÜTME POLİTİKALARI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 09, 2017, 01:51:07 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Şubat 08, 2017, 11:03:36 ÖS]


BOYKOT MU DEDİNİZ ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 08, 2017, 04:36:37 ÖS]


ROMANYA’DA NELER OLUYOR ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 07, 2017, 03:07:57 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 06, 2017, 02:43:22 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 04, 2017, 03:37:54 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 09:11:32 ÖS]


SIC SEMPER TYRANNIS Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 02, 2017, 02:16:28 ÖÖ]


TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Şubat 01, 2017, 01:40:59 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 10:00:19 ÖS]


TÜRKİYE’YE BABALIK MI ? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 30, 2017, 12:57:01 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 26, 2017, 04:12:44 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 26, 2017, 03:20:16 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 25, 2017, 05:53:17 ÖS]


Ynt: Amerikalik mashhur tarixchi olim Hasan Bulent Paksoy Gönderen: PLMPLM
[Ocak 25, 2017, 02:27:35 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 07:39:39 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 24, 2017, 01:22:30 ÖÖ]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR ? (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 23, 2017, 03:40:40 ÖS]


Ynt: Karlovy Vary sehri 98 yildir reklamini « Mustafa Kemal Ataturk »’le yapiyor. Gönderen: PLMPLM
[Ocak 22, 2017, 08:53:36 ÖS]


FELSEFENİN F’Sİ Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 22, 2017, 06:42:12 ÖS]


AVRASYACILIK NEDİR NE DEĞİLDİR? Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 21, 2017, 12:12:10 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (XI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 20, 2017, 05:36:33 ÖÖ]


Ynt: Mustafa KemaL ATATÜRK, Kitap Arşivi. (indir) Gönderen: levo57
[Ocak 19, 2017, 05:44:08 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (X) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 18, 2017, 10:15:36 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 11:45:56 ÖS]


18 MADDELİK YENİ ANAYASA TASLAĞI Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 17, 2017, 04:06:59 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VIII) Kültürel Antroploji ‘Evrimcilik’ düşüncesine karşı çık Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 14, 2017, 12:45:12 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 11:29:35 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (VI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 12, 2017, 01:51:44 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (V) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 11, 2017, 12:14:25 ÖÖ]


Ynt: Uzaysal Yönetim 2011 MD göktaşının dünya yakınından geçmesinin anımsattığı Gönderen: PLMPLM
[Ocak 10, 2017, 06:05:33 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (IV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 09, 2017, 11:17:27 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (III) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 08, 2017, 10:49:34 ÖS]


DİL ÜZERİNE NOTLAR (II) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 07, 2017, 12:19:03 ÖÖ]


DİL ÜZERİNE NOTLAR Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 06, 2017, 02:40:39 ÖÖ]


MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETÇİLİK Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 05, 2017, 12:28:53 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 03, 2017, 01:58:11 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXVI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 02, 2017, 01:49:38 ÖS]


"Sokma akıl, dokuz adım gider" Gönderen: PLMPLM
[Ocak 02, 2017, 04:48:06 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Ocak 01, 2017, 04:27:12 ÖS]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIV) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 31, 2016, 02:41:29 ÖÖ]


BAKIŞ/GÖRÜŞ/GÖRÜNÜŞ (XXIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 30, 2016, 01:24:31 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 09:33:32 ÖS]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XXI) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 28, 2016, 03:00:50 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 27, 2016, 01:35:17 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XIX) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 26, 2016, 02:20:36 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVIII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 25, 2016, 02:47:09 ÖÖ]


BAKIŞ-GÖRÜŞ-GÖRÜNÜŞ (XVII) Gönderen: Habip Hamza Erdem
[Aralık 24, 2016, 12:33:18 ÖÖ]